مغز و اعصاب

علائم تومورهای مغزی دکتر یوسف کریمی

علائم تومور مغزی

علائم تومور مغزی ممکن است در هر فرد با دیگری متفاوت باشد. تومور مغزی می تواند مانند

سندروم تونل کارپال

سندروم تونل کارپال

هنگامی که عصب میانی دست که از داخل کانالی در مچ دست عبور می کند دچار فشردگی